Full-Time Faculty

qianxie

Qian Xie

Coordinator of Field Education and Instructor of Social Work, MSW Program at Shanghai and New York
BA, MA, MSW
qian.xie@nyu.edu
xu_2019

Qingwen Xu

Professor; Coordinator, MSW Program at Shanghai and New York
PhD, LLM, LLB
qingwen.xu@nyu.edu